Til Læreren

Informasjon til besøkende lærere

Før et leirskoleopphold er det mye som må forberedes for både lærere, elever og foreldre. Her på nettsiden, og i informasjonsheftet som sendes ut i forkant vil dere finne svar på de fleste spørsmål.

Det går også ofte lang tid fra bestilling til klassen reiser på leirskole. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan skje før dere kommer til oss. Sjekk gjerne her på nettsiden om det er gjort endringer når det nærmer seg tid for å reise på leirskole. Det er også mulig å laste ned informasjonshefte her.

Forbered elevene på leirskoleoppholdet

Elevene reiser som regel bare en gang på leirskole. Læreren bør derfor forberede elevene godt, og bruke det mulighetene et leirskoleopphold gir.

Snakk med elevene om at de skal være med på alle aktiviteter, også det som virker skummelt eller er ukjent. De vil lære mye av å utfordre seg selv og mestre nye ting.

Det er ikke lett for alle elever å skulle være lenge hjemmefra, være med på nye ting og bo sammen med elever fra andre skoler. Det er derfor viktig å snakke med elevene om dette, slik at de føler seg trygg før de reiser på leirskole.

Husk at elevene ikke får ha med mobiltelefon på leirskolen. Er det lang reisetid kan elevene eventuelt få ha mobiltelefonen på bussen, og levere den til lærer når dere kommer på leirskolen. Et tips er å være sikker på at det ikke er stilt inn alarmer på telefonen, og at elevene slår den av før den leveres.

Gi klassen i oppgave å lage en liten presentasjon av skole og seg selv på mandagen. Dette trenger ikke være så avansert, men et lite innslag etter informasjonsmøtet, slik at de andre skolene blir litt kjent med klassen.

På torsdagen vil det være kosekveld. Gi klassen i oppgave å lage litt underholdning til kosekvelden før dere reiser på leirskole. Det er også mulighet for å spille musikk og ha diskotek etter underholdningen på kosekvelden. Det kan derfor være lurt å lage klar en spilleliste, eller ha med en musikkspiller som kobles til høyttaleranlegget (Standard mini jack/hodetelefonplugg).

Ansvarsfordeling på leirskolen

Under oppholdet har leirskolens lærere det pedagogiske ansvaret, og er tilstede til 20.00 mandag, tirsdag og torsdag. På onsdagen er leirskolens lærere tilstede til 16.00, og medfølgende lærere har ansvaret når elevene er og bader i Polarbadet. Det vil være behov for at klasselærer/medfølgende voksne hjelper til og assisterer i noe av undervisningen.

I utgangspunktet må medfølgende lærer/ledsager være tilgjengelig under hele oppholdet om noe skulle skje. I uker med mange lærere/ledsagere vil det kunne organiseres slik at det blir noen ”friøkter” på kveld og dagtid.

I undervisningen er det leirskolens lærere som har ansvaret. For noen aktiviteter vil det være behov for at medfølgende lærere/voksne er med og assisterer. Dette hjelpebehovet vil variere avhengig av årstid og type aktiviteter. Vi vil gå gjennom hjelpebehovet etter informasjonsmøte på mandag etter middag.

Det er ønskelig at medfølgende lærere og voksne bidrar til å holde ro til måltider i spisesal.

Ved tidlig ankomst, eller avreise etter klokken 12.00 på fredag har klasselærer eller annen ledsager ansvaret for klassen.

Tilsyn kveld og natt

Det anses ikke som nødvendig at hele ledergruppen har tilsyn med elevene fra 20.00 til 08.00, men at dette fordeles i løpet av leirskoleuka. Etter kveldsmat og frem til 24.00 er det tilstrekkelig at to eller tre har tilsyn. Om fritidsrommet er i bruk må en voksen være tilstede og holde oppsyn.

På natten holder det med sovende nattevakt. En lærer har ansvaret for å vekke elevene klokken 07.30 hver morgen.

I fiskesesongen eller ved andre aktiviteter nede ved eleven på fritiden må det alltid være en voksen sammen med elevene.


Dagsplan

På mandag starter leirskoleuka med en tur i nærområdet etter lunsj, og informasjon om uka etter middag. Tirsdag, onsdag og torsdag har vi følgende dagsprogram:

07.30 Vekking
08.00 Felles arbeidsoppgaver
08.30 Frokost
09.30 Trollrunde
09.45 Dagsinformasjon
10.15 1.økt med leirskoleaktiviteter
12.15 MATPAUSE ute/inne
13.15 2.økt med leirskoleaktiviteter
16.30 Middag
18.00 Aktiviteter/fritid
20.00 Kveldsmat
22.00 Til hyttene
23.00 Ro

Allergier, spesielle behov og bruk av bilder

I forkant av leirskoleoppholdet må klasselærere skaffe opplysninger om eventuelle allergier hos elevene og spesielle dietter. Dette kan, f.eks. være allergi for hest, dyr, eller om det er matvarer som må unngås/merkes. Ved alvorlige allergier kan det være behov for at foreldre skriver ned detaljer, som vi får tilsendt. Kjøkkenet har god erfaring med å tilby mat med tanke på allergi eller kulturelle preferanser.

For å holde hjemmesiden oppdatert og vise hva som skjer på Haraldvollen via vår Facebook side benytter vi noen bilder fra leirskolen. Vi bruker bilder som viser aktivitetene og det som skjer på Haraldvollen, gjerne på avstand eller nærbilde der ansikter ikke er med på bildet. Bilder blir ikke presentert med navn på elever, og vi skriver ikke hvem som er hos oss mens uke pågår. Klasselærer får se gjennom bilder før disse eventuelt blir publisert.

Klasselærere blir bedt om å avklare i forkant om noen ønsker å reservere seg fra å være med på bilder.

Kontakt med leirskolelærerne

Det er lettest å nå leirskolens lærere på telefon om morgenen før 09:30 (12:00 på mandag). Eventuelt kan det legges igjen en beskjed, og så ringer lærerne tilbake når de har mulighet.
(+47) 77 83 41 00

Det enkleste ved spørsmål er å sende en e-post til leirskole@haraldvollen.no.

Leirskolelærerne vil ta kontakt med klasselærer ca. En uke før leirskoleoppholdet for å gi den siste informasjonen, og få avklart allergier, spesielle behov, o.l.

Lykke til med forberedelsene, og ta kontakt dersom det er noe du eller klassen lurer på. Vi ser frem til et trivelig opphold sammen med dere!

Hilsen oss på Haraldvollen!